• www.skp-ow.com.pl - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie
 • www.mf.gov.pl - strona Ministerstwa Finansów aktualne formularze podatkowe, system podatkowy w Polsce, wyjaśnienia Ministra Finansów, akty prawne.
 • www.zus.pl - strona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aktualne wskaźniki, akty prawne, zasady wypełniania dokumentów ZUS, aktualna wersja programu Płatnik.
 • www.prawo.lex.pl - Polski serwer prawa.
 • www.sejm.gov.pl - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, strona zawiera m.in. pełną bazę aktów prawnych.
 • www.mpips.gov.pl - Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
 • www.parp.gov.pl - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • www.euroinfo.org.pl - Euro Info Centre, strona zawiera m.in. informacje o targach, seminariach i konferencjach, oferty współpracy i publikacje.
 • www.wskazniki.pl - na tej stronie znajdują się najważniejsze informacje z zakresu: wynagrodzeń, diet, skali podatkowej, rozliczeń i składek ZUS, ryczałtów, odsetek itp.
 • www.gofin.pl - Portal Podatkowo-Księgowy
 • www.infor.pl - na tej stronie znajdziesz aktualne wskaźniki, informacje o szkoleniach, a także dwadzieścia jeden różnych kalkulatorów, w tym najczęściej poszukiwane - wynagrodzeń brutto-netto, składek ZUS, odsetkowy od zaległości
 • www.sn.pl - Strona Sądu Najwyższego.