• bieżąca opieka księgowego oraz nadzór głównego księgowego nad firmą
  • przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu , opracowywanie propozycji ewidencjonowania kosztów według miejsc powstawania
  • wskazywanie na szereg problemów i zagrożeń mających wpływ na księgowanie zdarzeń gospodarczych
  • doradztwo podatkowe zmierzające do optymalizacji podatkowej firmy
  • bieżąca pomoc oraz szkolenie personelu odpowiedzialnego za przygotowywanie dokumentów księgowych
  • przygotowywanie instrukcji oraz obiegu dokumentów księgowych w firmie
  • zdalny dostęp do programu finansowo-księgowego umożliwiający bieżący monitoring