Zakres świadczonych usług dla podmiotów rozliczających się na podstawie PKPIR, Ryczałtu lub Karty podatkowej

Ewidencja PKPIR, Ryczałt, Karta podatkowa

 • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu, karty podatkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Doradztwo w zakresie możliwości wyboru jednej z powyższych form ewidencji
 • Ewidencja środków trwałych oraz opracowanie i aktualizacja planu amortyzacji
 • Ewidencja wyposażenia

Obsługa podatkowa

 • Sporządzanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych (PIT, VAT)
 • Pełna dokumentacja niezbędna do weryfikacji wyliczonych zobowiązań podatkowych
 • Doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania
 • Prowadzenie korespondencji z urzędami w imieniu Podatnika
 • Reprezentacja przed urzędami w zakresie objętym udzielonym pełnomocnictwem (bieżące wyjaśnienia, obsługa przeprowadzanych kontroli)

Rozliczenie ZUS za właściciela/właścicieli

 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych
 • stała współpraca z ZUS w ramach udzielonego pełnomocnictwa

Rozliczenia kadrowo-płacowe zatrudnionych osób

 • szczegółowe informacje w dziale "Kadry, Płace, ZUS".

Pomoc w sprawach gospodarczych

 • Doradztwo gospodarcze
 • Bieżące konsultacje i wyjaśnienia w zakresie prowadzonej działalności
 • Sporządzanie wniosków kredytowych

Nowoczesne usługi informatyczne:

 • dostęp do niezbędnych dokumentów i informacji przez "Panel Klienta"